برترین شرکت اجاره ماشین

با سوشیا لوکس برانید

ما به شما یک تجربه عالی در قلب ایران هدیه می کنیم

ماشین های سوشیا

اجاره فورد موستانگ 2017 مشکی کروک - اجاره ماشین عروس - اجاره خوردرو رنت 

اجاره فورد موستانگ 2017

4 مسافر
چرم داخل مشکی قرمز
گرمکن صندلی
DVD پلیر
180 هزار تومان/ ساعتیمشاهده جزئیات
 

لینکلن مشکی MKT

4 مسافر
چرم داخل سیاه و سفید
گرمکن صندلی
اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
891 هزار تومان/ ساعتیمشاهده جزئیات
 

لینکلن مشکی سدان

4 مسافر
چرم داخل سیاه و سفید
گرمکن صندلی
اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
59 هزار تومان/ ساعتیمشاهده جزئیات
 

مرسدس گرند سدان

4 مسافر
چرم داخل سیاه و سفید
گرمکن صندلی
اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
69 هزار تومان/ ساعتیمشاهده جزئیات
 

کادیلاک مشکی سدان

4 مسافر
چرم داخل سیاه و سفید
گرمکن صندلی
اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
59 هزار تومان/ ساعتیمشاهده جزئیات
 

کادیلاک اسکالاد

4 مسافر
چرم داخل سیاه و سفید
گرمکن صندلی
اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
89 هزار تومان/ ساعتیمشاهده جزئیات
 

لیموزین لینکلن

10 مسافر
چرم داخل سیاه و سفید
گرمکن صندلی
اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
109 هزار تومان/ ساعتیمشاهده جزئیات
 

هامر کشیده

16 مسافر
چرم داخل سیاه و سفید
گرمکن صندلی
اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
129 هزار تومان/ ساعتیمشاهده جزئیات
 

اتوبوس فورد پارتی

20 مسافر
چرم داخل سیاه و سفید
گرمکن صندلی
اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
119 هزار تومان/ ساعتیمشاهده جزئیات
 

مرسدس پارتی

12 مسافر
چرم داخل سیاه و سفید
گرمکن صندلی
اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
99 هزار تومان/ ساعتیمشاهده جزئیات

مزیت رقابتی سوشیا...

قیمت ارزان، شرایط قانونی ایده آل، ماشین های لوکس
تعرفه کرایه خودرو